Search
Close this search box.

Lorentz Centre uitslag: Winnaar bekend eerste workshop Sustainability Challenge in februari 2025

Het voorstel ‘Human-Biodiversity Relationships Across Scales’ heeft de eerste Sustainability Challenge-workshop van KIN en het Lorentz Center gewonnen. Gepland voor 3-7 februari 2025, heeft de workshop tot doel duurzame, rechtvaardige samenlevingen te bevorderen. Het Lorentz Center zal de kosten van de locatie dekken en een budget van €15.000 beschikbaar stellen. Gefeliciteerd aan de winnende auteurs!

Terugblik op de tweede Make-aton: Pitches, Post-its & Patat

Op 26 juni kwamen zo’n zeventig enthousiaste beleidsmakers, wetenschappers en adviseurs samen voor de tweede Make-aton in het Cobra Museum in Amstelveen. Het doel? Samen werken aan adaptatiepaden voor vijf (uiteindelijk zeven!) belangrijke thema’s binnen de nieuwe Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). De energie en samenwerking gedurende de dag waren indrukwekkend, zelfs tot laat in de avond! Deze unieke pressure-cooker dag resulteerde in waardevolle inzichten en creatieve oplossingen, waar we graag samen op terugblikken.

KIN stuurgroep trapt af met een succesvolle eerste bijeenkomst

Op 22 april 2024 vond een feestelijk moment plaats: onze nieuwe stuurgroep kwam voor het eerst samen in het NWO-kantoor in Utrecht! Deze bijeenkomst was een belangrijke mijlpaal voor het KIN en markeert het begin van een spannende nieuwe fase. In deze blog nemen we je mee langs de hoogtepunten van deze inspirerende vergadering, vertellen we je wat de stuurgroep precies doet, stellen we je voor aan de leden, en delen we de belangrijkste besluiten die zijn genomen.

Terugblik: Rondetafelgesprek over klimaatverandering en systeemtransities in de context van onderzoekssamenwerking tussen Mozambique en Nederland

Begin mei nodigden we Nederlandse en Mozambiquese onderzoekers en ervaringsdeskundigen uit voor een ‘round table’ (rondetafelconferentie). Hierbij stonden klimaatverandering en systeemtransities centraal. Kon je er niet bij zijn en/of ben je benieuwd naar de uitkomsten? In deze blog hebben we de resultaten op een rijtje gezet. Je vindt hier ook de link naar de volledige reflectie.

Het hoofdlijnenakkoord gaat systeemveranderingen niet versnellen

De reacties op het hoofdlijnenakkoord vliegen ons om de oren; blijdschap, verdriet, hoop, teleurstelling, trots, woede… alles komt voorbij. Als KIN zijn we opgelucht om te horen dat het klimaatbeleid niet volledig door de shredder gaat, zoals aanvankelijk door PVV-leider Geert Wilders in zijn verkiezingsprogramma voorgesteld. Maar we zien ook dat met de voorgestelde maatregelen systeemverandering niet dichterbij komt.

Persbericht: Met een nieuwe manier van onderzoek belooft het eerste programma van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland systeemtransities te versnellen

Het Klimaatonderzoekinitiatief Nederland (KIN), opgericht door NWO en KNAW, heeft een eerste werkprogramma opgezet dat klimaattransities in stadswijken moet gaan versnellen. Het programma is anders dan gebruikelijk in Nederland, omdat het geen gebruik maakt van competitie maar een meer inclusieve en collaboratieve benadering van onderzoek en innovatie volgt. Deze onderzoeksbenadering is nieuw en past bij de urgentie waarmee we klimaattransities in gang moeten gaan zetten.

Maak kennis met de Strategie- en Adviesraad van het KIN Pact!

Vrijdag 1 maart 2024 kwam de eerste Pact Strategie- en Adviesraad in ACTIE! Zes van de negen leden kwamen fysiek een hele dag bij elkaar in Utrecht in een Pressure Cooker Prioriteringssessie. De SAR leden vormen een (gedeeltelijke) afspiegeling van maatschappelijke perspectieven in klimaattransities, o.a. psychologie, financiële sector, watermanagement en beleid en energietransitie.

KIN Pact officieel gelanceerd op 18 april

Met een feestelijke lanceringsmiddag bij het Museon-Omniversum in Den Haag ging het Pact van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) op donderdag 18 april officieel live. Dit betekent dat maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven en kennisinstellingen vanaf heden kunnen aansluiten bij het transdisciplinaire netwerk dat zich inzet voor het versnellen van systeemtransities.

Whitepaper: Oplossen van maatschappelijke opgaven door effectiever innovatie-instrumentarium

In een recent verschenen whitepaper pleiten experts van verschillende kennisorganisaties voor een herziening van het Nederlandse innovatie-instrumentarium voor gezamenlijke innovatie. Zij benadrukken de noodzaak van een andere aanpak van innovatie en nieuwe vormen van samenwerking – essentieel om maatschappelijke problemen op te lossen en het verdienvermogen te stimuleren.

‘Nóg liever zie ik natuurlijk dat KIN over tien jaar niet meer nodig is’

Hij is officieel benoemd als directeur van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN): Michiel van den Hout. Eerder al aangesteld als kwartiermaker om het KIN van de grond te krijgen. Die missie is geslaagd: eind november was de formele oprichting van het KIN als regie-orgaan een feit. Toen zei hij al het liefst te zien dat het KIN over tien jaar niet meer nodig is, ‘als we dan echt stappen hebben gezet en een duurzaam en klimaatneutraal land zijn geworden.’