Zoek
Sluit dit zoekvak.

Maak kennis met de Strategie- en Adviesraad van het KIN Pact!

Uit de blog: Vrijdag 1 maart 2024 kwam de eerste Pact Strategie- en Adviesraad in ACTIE! De leden kwamen fysiek een hele dag bij elkaar in Utrecht in een Pressure Cooker Prioriteringssessie. De SAR leden vormen een (gedeeltelijke) afspiegeling van maatschappelijke perspectieven in klimaattransities, o.a. psychologie, financiële sector, watermanagement en beleid en energietransitie.

Wat is de SAR en wat doet het?

De Pact Strategie- en Adviesraad (SAR) heeft als – zoals de naam al zegt – twee belangrijke taken: de leden adviseren het KIN op welke vraagstukken vanuit de maatschappelijke partners ze zich moeten richten door deze te identificeren en te prioriteren (advies). Ten tweede heeft de SAR een rol in strategische ontwikkeling van het Pact, bijvoorbeeld hoe deze zo divers, inclusief en transparant mogelijk te maken (strategie). Deze eerste SAR bestaat nu uit 10 leden, elk met stevige ervaring in diverse aspecten van klimaattransities vanuit hun verschillende posities. Samen brengen zijn diverse perspectieven in van de maatschappelijke perspectieven in klimaattransities, psychologie, finaniële sector, watermanagement en beleid en energietransitie. Ze blijven ten minste één jaar aan; in dit jaar wordt ook aandacht besteed aan doorontwikkeling van de raad zelf.

De leden

Linda Steg

Linda Steg is hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek naar de interactie tussen mens en omgeving heeft als aandachtsgebieden klimaatverandering en duurzame energietransitie. In 2020 kreeg Steg de Stevinpremie van NWO toegekend. De selectiecommissie benadrukte “de enorme impact die Steg met haar onderzoek heeft op het internationale klimaatbeleid en de strijd tegen klimaatverandering, een strijd die ze volgens de commissie voedt met belangrijke nieuwe invalshoeken en instrumenten.”

Bregje van Weesenbeeck

Dr. Bregje van Wesenbeeck is de wetenschappelijk directeur van Deltares, een Nederlands onderzoeksinstituut voor waterbeheer. Ze is ook universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft en een senior expert in op natuur gebaseerde oplossingen. Haar onderzoek richt zich op biogeomorfologische interacties in delta’s, zoals kwelders en mangroves. Met meer dan 15 jaar ervaring adviseert ze ontwikkelingsbanken, de VN, NGO’s en overheden over overstromingsrisico’s, erosie en klimaatadaptatie.

Richard van de Sanden

Richard van de Sanden is de wetenschappelijk directeur van het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES), hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland en leidt een onderzoeksgroep op het gebied van energieconversietechnologiën door van plasma’s bij het NWO-I instituut DIFFER. Hij was tussen 2017-2022 voorzitter van de adviescommissie Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM) en een actief lid van de Energiecommissie van de European Academies for Science Advisory Council (EASAC). In 2021 werd hij lid van het bestuur van NWO-TTW en sinds 2022 vertegenwoordigt hij dit bestuur in de NWO-NWA programmacommissie. Sinds 2023 is hij lid van het Topteam Energie (Captain of Science van de Topsector Energie).

Piet Sprengers

Piet Sprengers is manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid bij ASN Bank. Hij houdt zich al zijn hele werkzame leven bezig met de positieve invloed van geld op duurzaamheid. Dat geeft hem veel voldoening, verwondering, energie en inspiratie. Zo was hij oprichter van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Inmiddels werkt hij al meer dan 15 jaar bij de ASN Bank en stond aan de wieg van de klimaatdoelen van de bank en haar beleggingsfondsen. Over duurzaamheid schrijft hij in zijn columns en essays.

Olof van der Gaag

Olof van der Gaag is voorzitter voor de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). In deze functie vertegenwoordigt Van der Gaag 6.000 bedrijven die zich inzetten voor het versnellen van de energietransitie en die zich actief inzetten voor een volledig duurzame energievoorziening. Tevens is hij lid Raad van Advies voor het Staatsbosbeheer.

Rob Weterings

Rob Weterings leidt het Nationaal Klimaatplatform, dat kansen en knelpunten die burgers en ondernemers ervaren in de dagelijkse praktijk van de klimaat- en energietransitie signaleert en voor beleid agendeert. Als ecoloog met brede interesse in natuur- en sociale wetenschappen, heeft hij gedurende zijn carrière professionals uit diverse sectoren verbonden in duurzaamheidsprojecten. Hij heeft de onderhandelingen over het Energieakkoord en het Klimaatakkoord begeleid  en was enkele jaren hoofd van de sector Integrale Beleidsanalyse bij het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving).

Joost Koch

Joost Koch is senior adviseur energietransitie en innovatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Tijdens zijn tijd bij het RVO heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan met de uitvoering en monitoring van energie innovatie en transitiebeleid. Joost is een energieke adviseur die graag werkt aan de complexe maatschappelijke uitdaging van deze tijd: het klimaat.

Stefan Kuks

Stefan Kuks is watergraaf van het Waterschap Vechtstromen, daarnaast is hij voorzitter van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, hoogleraar Innovatie en Implementatie van Waterbeleid aan Universiteit Twente, voorzitter van het NWB Waterinnovatiefonds in Den Haag en voorzitter van de Raad van Toezicht van Rijsmuseum Twenthe en de Museumfabriek in Enschede en voorzitter Programmaraad Trendbureau Overijssel.

Geeke Feiter

Geeke Feiter is directeur bij Verbond van Verzekeraars en heeft als doel de verzekeringssector nog beter te verbinden met de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Dat reikt van klimaatrisico’s tot letselschade, van toegang tot het recht tot cyberrisico’s en verduurzaming. Geeke zit tevens in de Maatschappelijke Adviesraad van het KNMI.

Lot van Hooijdonk

Lot van Hooijdonk is een Nederlandse politica van GroenLinks. Sinds 2014 is ze wethouder in Utrecht, met portefeuilles variërend van mobiliteit en energie tot ruimtelijke projecten zoals Lunetten-Koningsweg en Overvecht. Haar streven is een stad te creëren die klaar is voor de toekomst, met duurzaamheid als kern. Als voorzitter van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu en lid van het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zet ze zich in voor maatschappelijke uitdagingen op nationaal niveau.

What’s next?

De SAR werkt momenteel aan de puntjes op de i zetten van het advies welke is voortegekomen vanuit de eerste Pressure Cooker Prioreteringssessie. Een andere mijlpijl was de officiële start van het KIN Pact op donderdag 18 april. Hierbij werd het advies van de SAR verder uit de doeken worden gedaan en er zullen inhoudelijke gesprekken omheen georganiseerd worden.

Lees de blog over de launch hier