Van het KIN naar de Wetenschappelijke Klimaatraad

Met gepaste trots (maar ook met een beetje pijn in het hart) kunnen we melden dat drie wetenschappers die vanaf het eerste uur hebben bijgedragen aan het KIN zijn benoemd als leden van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) van minister Rob Jetten. Het gaat om Heleen de Coninck (was voorzitter van de KIN-stuurgroep), Linda Steg (voorzitter KIN-werkgroep-Pact) en Marjolijn Haasnoot (voorzitter KIN-werkgroep-Programma). In januari al werd Jan Willem Erisman, die ook meeschreef aan het KIN advies, benoemd als voorzitter van de WKR. Heleen is nu benoemd als vice-voorzitter, waardoor zij haar rol als voorzitter van de KIN stuurgroep niet meer kan vervullen. Voorlopig zal Gerard van der Steenhoven deze rol gaan vervullen.

De WKR heeft als taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over klimaatbeleid en is officieel 15 april van start gegaan. We feliciteren Marjolijn, Linda en Heleen van harte met hun benoeming en wensen hun veel succes in hun nieuwe rol bij de Klimaatraad.

Veel mensen vragen zich af hoe de WKR zich tot het KIN verhoudt. De Wetenschappelijke Klimaatraad adviseert de regering over het klimaatbeleid: wat werkt wel of niet, wat is nu nodig, maar ook: wat weten we nu nog niet en waar moet aan gewerkt worden?  De WKR werkt niet zelf mee aan transities en doet er geen verder benodigd onderzoek naar. Daarin gaat juist het KIN een belangrijke rol spelen: door overzicht te creëren op het nationale wetenschappelijke veld, dit te verbinden, en nieuw onderzoek en kennisprogramma’s te agenderen en/of initiëren. Korte, informele lijnen tussen het KIN en de WKR helpen daarbij.