Versneld klimaatverandering te lijf

‘Onderzoek naar de risico’s van mondiale milieuverandering voor onze gezondheid moet meer prioriteit krijgen’. Zo luidt de titel van het persbericht over het verschijnen van het KNAW-rapport over Planetary Health. Een solide rapport dat oproept tot meer inzicht en handelingsperspectief om de gevolgen van onder meer klimaatverandering en biodiversiteitsverlies het hoofd te bieden, aangezien de implicaties voor gezondheid wereldwijd verontrustend zijn.

Professor Johan Mackenbach, voorzitter van de KNAW adviescommissie Planetary Health, was lid van de taskforce die adviseerde het KIN op te richten. Het rapport van de KNAW geeft zowel een doortimmerd overzicht van wat bekend is, als adviezen voor de noodzakelijke ontwikkeling en toepassing van kennis. Een belangrijke aanbeveling is dat een versnelling nodig is van transformaties naar een meer klimaatneutrale en duurzame samenleving. Een complexe opgave waar vele partijen in rol hebben te vervullen.

Deze aanbeveling sluit goed aan bij onze ambitie: zo snel mogelijk een substantiële bijdrage leveren aan het versnellen van de transformaties die nodig zijn om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale samenleving te zijn. Het KIN ontwikkelt daarvoor een nieuwe werkwijze waarin wetenschappers uit diverse vakgebieden in co-creatie met beleid, praktijk, en maatschappelijke organisaties werken aan nieuwe kennis en handelingsperspectieven.

Het KIN hoopt zo vanuit de wetenschap bij te dragen aan het versnellen van transities die bijdragen aan het beperken van klimaatverandering, en voor het beperken van de gevolgen van klimaatverandering in allerlei sectoren. Dit in het besef dat beleid in verschillende sectoren, of het nu woningbouw, energie of mobiliteit is, uiteindelijk kansen biedt om ook de gezondheid te bevorderen.

Zie voor meer informatie: www.knaw.nl