Zoek
Sluit dit zoekvak.

KIN's eerste werkprogramma: ACT - Accelerating Just Climate Transitions in Urban Regions

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder, ook in Nederland. Dit werkprogramma creëert een versnelling van rechtvaardige klimaattransities in verschillende wijken in Nederland.

Werkwijze en aanpak

De komende 3 jaar slaan onderzoekers en lokale belanghebbenden, waaronder bewoners, woningcorporaties, ambtenaren, lokale ondernemers en duurzaamheidsprofessionals de handen ineen. In verschillende wijken in Rotterdam, Nijmegen, Eindhoven en Zuid-Limburg worden lokale actietrajecten en agenda’s ontwikkeld en samenwerking gefaciliteerd die voorheen langs elkaar liep. Daarnaast levert het werkprogramma een generieke aanpak met instrumenten op (trainingsprogramma’s, handboeken), voor het in co-design komen tot rechtvaardige, klimaat neutrale en klimaatbestendige wijktransities. 

Resultaten

Resultaten uit het werkprogramma worden openbaar gedeeld wanneer deze beschikbaar komen.

Op dit moment werken wij aan een centrale plek waar we resultaten kunnen ontsluiten.

Betrokken partijen

De logo’s van de partners zijn hieronder weergeven.

Nieuwsberichten over het werkprogramma

Persbericht: Met een nieuwe manier van onderzoek belooft het eerste programma van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland systeemtransities te versnellen

Het Klimaatonderzoekinitiatief Nederland (KIN), opgericht door NWO en KNAW, heeft een eerste werkprogramma opgezet dat klimaattransities in stadswijken moet gaan versnellen. Het programma is anders dan gebruikelijk in Nederland, omdat het geen gebruik maakt van competitie maar een meer inclusieve en collaboratieve benadering van onderzoek en innovatie volgt. Deze onderzoeksbenadering is nieuw en past bij de urgentie waarmee we klimaattransities in gang moeten gaan zetten.

Lees verder »

Rapportage van de eerste KIN Crutzenworkshop is live: een (academische) reflectie op de Crutzenworkshop

Vandaag presenteren we met trots de Rapportage van de eerste KIN Crutzenworkshopover de Crutzenworkshop. Het verslag bestaat uit een inleidende essay met reflectie op de workshop zelf, reflectie op het rapport van het Rathenau rapport en de gespreksverslagen en actieplannen. Tegelijkertijd lanceert onderzoeksinstituut Rathenau de publiekelijke versie van hun verslag over deze workshop. In deze post zetten we de belangrijkste punten van die updates op een rijtje.

Lees verder »

Werksessie als follow-up op de Crutzen workshop

Samen met deze groep zijn we, sinds de Crutzen workshop en het traject dat daarop volgde, echt aan het pionieren: kunnen we onderzoekers, praktijkpartners en publieke partners in een héél korte tijd, zonder competitie laten komen tot een coherent werkprogramma, dat oprecht gaat bijdragen aan systeemverandering?

Lees verder »

Downloads

Heb je andere verzoeken m.b.t. de communicatie, zoals specifieke afbeeldingen? Mail Ninarosa Juffermans op communicatie@hetkin.nl.

Heb je vragen over het werkprogramma vanuit KIN? Mail Marije van der Kamp op contact@hetkin.nl.

Perskit

In de perskit vind je o.a.

  • persfoto’s van Michiel van den Hout, algemeen directeur
  • persfoto’s van Gerard van der Steenhoven, voorzitter stuurgroep
  • logo’s en huisstijl
  • algemeen beeld, zoals over ‘verbinding’ en foto’s van de Pact launch
  • algemene informatie over het KIN in de vorm van onepagers en pitches

Publiekssamenvatting

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder, ook in Nederland. Dit werkprogramma creëert een versnelling van rechtvaardige klimaattransities in wijken in Nederland. We doen dit door lokale actietrajecten en agenda’s te ontwikkelen en samenwerking te faciliteren tussen voorheen langs elkaar heen werkende belanghebbenden om te werken aan een rechtvaardige klimaattransitie: onderzoekers met lokale belanghebbenden, waaronder bewoners, woningcorporaties, ambtenaren, lokale ondernemers en duurzaamheidsprofessionals. Wij bieden een solide opstap voor zowel het initiëren/faciliteren van rechtvaardige klimaattransities op wijkniveau als voor toekomstige KIN-activiteiten.