Search
Close this search box.

Waarmee bereik je de grootste impact?

Sinds januari boden we de mogelijkheid voor iedereen om ideeën in te dienen voor onderwerpen waar KIN zich op zou moeten richten. Medio februari haalden we het net op. Er bleken 338 ideeën ingediend te zijn! Maar hoe kom je van 338 ideeën tot een behapbare hoeveelheid onderwerpen die zoveel mogelijk impact kunnen hebben en waarop we de eerste KIN programma’s kunnen starten?

Je nodigt betrokken partijen uit en gaat in groepjes aan de slag. Dat is precies wat eind maart gebeurde tijdens de twee prioriteringssessies die het KIN organiseerde onder de begeleiding van Bureau VanWaarde. Het idee is om vanuit alle ingediende ideeën te komen tot een handvol onderwerpen waarop we de eerste KIN programma’s kunnen starten. De overige ideeën brengen we (al dan niet in samengevoegde vorm) onder in het grotere KIN-programma en zullen terugkomen in latere KIN-projecten.

Zowel op maandag 27 maart als op donderdag 30 maart gingen wetenschappers, beleidsmedewerkers, en medewerkers van maatschappelijke initiatieven in kleine groepjes uiteen. Iedere groep besprak een ander thema. De eerste stap was het beoordelen op basis van korte samenvattingen van alle binnengekomen ideeën binnen het hun toegewezen thema: kan het voorstel daadwerkelijk bijdragen aan het versnellen van een noodzakelijke systeemtransitie? Dat leverde de eerste selectie op, waaruit alle aanwezigen vervolgens vijf onderwerpen moesten kiezen. Daar kwam een top tien uit.

Nieuwe groepjes bogen zich vervolgens over een van die tien onderwerpen en schreven een korte pitch over de mate van urgentie van het onderwerp, de mogelijke impact en welk maatschappelijk probleem ermee aangepakt zou kunnen worden.

De uitkomsten

De aanpak op de twee dagen was zeer vergelijkbaar, maar op de tweede sessies hebben we enkele kleine verbeteringen in het proces doorgevoerd. Want ook hier gold, wat voor de hele manier van werken voor het KIN geldt, dat het een lerend proces is. Lees meer over de uitkomsten van de twee prioriteringssessies. Het is nu aan de stuurgroep en de pre-Programmaraad van het KIN om te beslissen met welk van de gekozen onderwerpen het KIN verder gaat. Zij kiezen van beide top 10 lijsten de onderwerpen die het meest relevant zijn en het beste aansluiten bij de aanpak van het KIN, waarop we de eerste Crutzen workshops zullen organiseren.

Transitie versnellen

De sfeer was op beide dagen goed. Het was voelbaar dat hier mensen aanwezig waren die op zoek zijn naar manieren om een positieve bijdrage te leveren op het klimaatvraagstuk. Mensen die de noodzaak voelen en geloven in de aanpak van het KIN: samen transities versnellen.