Search
Close this search box.

Whitepaper: Oplossen van maatschappelijke opgaven door effectiever innovatie-instrumentarium

In een recent verschenen whitepaper pleiten experts van verschillende kennisorganisaties voor een herziening van het Nederlandse innovatie-instrumentarium voor gezamenlijke innovatie. Zij benadrukken de noodzaak van een andere aanpak van innovatie en nieuwe vormen van samenwerking – essentieel om maatschappelijke problemen op te lossen en het verdienvermogen te stimuleren.

Tijdens de conferentie “Transitie naar transdisciplinair onderzoek” op 11 april gaan experts met beleidsmakers en andere belangstellenden in gesprek over hun visie op dit nieuw instrumentarium voor innovatie om dit verder aan te scherpen met waardevolle ideeën uit het veld.

 

Missie-gedreven en wendbare innovatie

Door middel van zes gedetailleerde observaties schetst de whitepaper niet alleen de tekortkomingen van het huidige systeem, maar ook de kenmerken van een innovatie-instrumentarium dat een daadwerkelijke systeemverandering mogelijk maakt.

De essentie van het betoog is dat innovatieregelingen en financieringsinstrumenten moeten worden afgestemd op missie-gedreven en wendbare vormen van innoveren. Dit betekent een verschuiving naar meer transdisciplinaire samenwerking, waarbij de focus ligt op adaptiviteit en grootschalige toepassing in de maatschappij. Het whitepaper pleit met enkele inspirerende voorbeelden ter illustratie voor een noodzakelijke verandering van het innovatie-instrumentarium door experimenteren en leren.

De noodzaak voor een dergelijke verandering wordt onderstreept door de grote maatschappelijke uitdagingen waarmee Nederland en Europa worden geconfronteerd, waaronder klimaatverandering, vergrijzing en geopolitieke spanningen. Traditionele innovatieaanpakken volstaan niet meer om deze complexe problemen aan te pakken. De whitepaper en de dialoog-bijeenkomst van 11 april richten zich dan ook in het bijzonder op beleidsmakers en belanghebbenden van innovatiebeleid en innovatieprogramma’s.

 

Denk en praat mee over effectiever innoveren

Op 11 april, tijdens de conferentie “Transitie naar transdisciplinair onderzoek”, nodigen we u uit om deel te nemen aan een dialoog waarin we de obstakels, kansen en concrete voorstellen bespreken om het huidige innovatie-instrumentarium te verbeteren.  

   

   • Ontdek waarom transdisciplinaire wetenschap cruciaal is voor innovatie in Nederland, met inzichten van vooraanstaande experts zoals prof.dr. Liesbeth Noordegraaf-Elens en dr. Eppo Bruins.

   • Leer hoe transdisciplinair onderzoek praktisch toegepast wordt in projecten binnen Convergence, met concrete voorbeelden en ervaringen van onderzoekers en partners.

   • Verdiep je kennis over het opzetten van transdisciplinaire programma’s en krijg inzicht van professionals zoals Michiel van den Hout (Klimaatprogramma Nederland) en Judith Schueler (ACCEZ) tijdens de parallelle sessies.

  Dit is een unieke gelegenheid voor beleidsmakers, onderzoekers en professionals die betrokken zijn bij innovatie en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. We kijken ernaar uit om jouw ideeën te horen! Schrijf je vandaag nog in en voeg je bij ons.

  Het whitepaper “Effectiever Innoveren voor het Oplossen van Maatschappelijke Opgaven” is opgesteld door Benjamin Schoemaker, Marianne Aalbersberg en Jaap Lombaers van TNO, Ankie Bruens van Deltares, Michiel van den Hout van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland, en Margo Strijbosch van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Download hier de whitepaper “Effectiever Innoveren voor het Oplossen van Maatschappelijke Opgaven”

   

  Meer informatie

  Als je vragen hebt over de conferentie “Transitie naar transdisciplinair onderzoek”, neem dan contact op met Marije Wassenaar-Verschuur (marije.wassenaar@eur.nl) of Immanuel Nijssen (immanuel.nijssen@eur.nl).