Crutzen workshops

Het startpunt voor onze werkprogramma’s is een Crutzen workshop. Daarin werken alle belanghebbenden (onderzoekers, beleidsmakers, maatschappelijke partijen) in korte tijd aan de contouren van een werkprogramma. De workshops zijn vernoemd naar de Nederlandse meteoroloog en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen, een van de belangrijkste personen in de atmosferische wetenschappen.

In co-creatie

Op een nieuwe manier komen tot actie en onderzoek – niet in competitie maar in co-creatie samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Dat is het uitgangspunt van de Crutzen workshops. De workshops kunnen verschillende vormen hebben. In deze fase van het KIN proberen we verschillende aanpakken uit.

De eerste workshop – die we organiseerden op basis van de Open Space Technology methode – was op 9, 10 en 11 oktober 2023.

Bekijk de ruwe gespreksverslagen [PDF] van de eerste Crutzenworkshop. 

Lees ook de nieuwsberichten over de Crutzenworkshop:

KIN in oprichting

Het KIN werd in november 2023 officieel opgericht. Voor die tijd hebben we al grote stappen gezet. Het klimaat wacht immers niet. 

 

In 2023...

  • hebben we onder meer prioriteringssessies georganiseerd;
  • heeft een pre-programmaraad zich gebogen over de resultaten van die prioriteringssessies;
  • en hebben we de eerste Crutzen workshop georganiseerd. 

Adviesrapport

KNAW en NWO hebben een taskforce klimaatonderzoek in het leven geroepen, die bestond uit 23 wetenschappers met verschillende achtergronden. Dit tijdelijke adviesorgaan heeft een rapport uitgebracht dat ten grondslag ligt aan de oprichting van het KIN. 

 

Subsidie aanvragen

Het eerste werkprogramma van het KIN heeft als thema ‘Klimaattransitie in stedelijk gebied door de lens van klimaatrechtvaardigheid’. Het gaat om een maximale subsidie van €1.500.000. Er wordt naar verwachting één aanvraag voor één werkprogramma toegewezen. Voorafgaande aan de openstelling van de subsidie organiseerde het KIN de Crutzen Workshop. In drie dagen tijd werkten alle betrokken partijen (vertegenwoordigers van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en onderzoekers) samen aan de contouren voor een eerste werkprogramma. Het is onderdeel van de pilotfase, waarin we experimenteren met de vernieuwende KIN aanpak.

De subsidieaanvraag verloopt via NWO en moet dus ook via hun systeem (ISAAC) ingediend worden. Hier is alle informatie te vinden die nodig is voor het indienen van de aanvraag.

Als gezegd gaat het hier om een pilot, die afwijkt van de reguliere NWO-aanpak. Heb je vragen of wil je je graag aansluiten het zich te vormen consortium, neem dan contact met ons op.

Bekijk de relevante documentatie:

KIN verbindt, verbreedt, verdiept en ontsluit kennis voor transities naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving.

Wil je je ook inzetten voor een klimaatbestendige wereld?

KIN verbindt, verbreedt, verdiept en ontsluit kennis voor transities naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving. Wil jij je hier ook voor inzetten? Neem contact met ons.