Search
Close this search box.

Wat we doen

Met KIN willen we de bijdrage van de wetenschap aan het versnellen van systeemtransities vergroten. Dit doen we door kennis, instellingen en organisaties op nationaal niveau te verbinden, samen te identificeren waar hiaten zijn in onze kennis en/of infrastructuur, en door onderzoekers in staat te stellen om samen met publieke, maatschappelijke en/of private partijen hun kennis in te zetten en te ontsluiten. Het KIN agendeert aanvullend onderzoek bij de kennisinstellingen, en initieert nieuwe programma’s daar waar deze binnen het bestaande systeem niet tot stand komen.

Dit doen we vanuit een nationaal centrum, dat met steun van de Nederlandse kennisinstellingen opereert, waar kennis en expertise nationaal gebundeld wordt, via door KIN geïnitieerde werkprogramma’s en projecten, en vanuit een nationaal platform: het KIN Pact.

Onze programma's

Het KIN faciliteert op verschillende manieren werkprogramma’s, projecten en samenwerkingen voor het versnellen van systeemtransities. We testen op vernieuwende wijze vormen van co-creatie. We beginnen klein, proberen obstakels weg te nemen, leren van de bevindingen en bouwen verder uit. Zo hopen we snel, maar zorgvuldig, open en transparant, het KIN uit te bouwen. Dit doen we samen middels samenwerking met diverse partijen.

Werkprogramma's
Nederland

Global
Transitions

Events

Kortlopende programma's

Wil je je ook inzetten voor een klimaatbestendige wereld?

KIN verbindt, verbreedt, verdiept en ontsluit kennis voor transities naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving. Wil jij je hier ook voor inzetten? Neem contact met ons.