Search
Close this search box.

Samen transities versnellen

Nederland heeft alles in huis om de grote transities te maken die nodig zijn voor een duurzame toekomst. Maatschappelijke partijen werken hard aan verandering van het systeem. Bedrijven en organisaties komen in actie, overheden passen beleid aan en er is veel geïnvesteerd in wetenschappelijke kennis. Om de ergste klimaatverandering te voorkomen moet dit echter sneller! Dat kan alleen als kennis vanuit de praktijk en wetenschap intensiever samenwerken.

In het KIN komen alle partijen bij elkaar. Samen willen we zo snel mogelijk een substantiële bijdrage leveren aan het versnellen van de transities die nodig zijn om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale samenleving te zijn.

Wat is het KIN?

In het KIN werken wetenschappers zij aan zij met maatschappelijke partijen. Samen werken we aan een klimaatneutrale en -robuuste wereld. Het KIN neemt beperkende voorwaarden en tegenwerkende prikkels in het wetenschappelijk systeem weg, wat samenwerking mogelijk maakt over disciplinaire grenzen heen en buiten de wetenschap. Het uitgangspunt is samenwerking in plaats van competitie.

We faciliteren het gesprek en de samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties via onze programma’s, netwerken en events.
 

Op eenzelfde manier werken we samen met lokale partners aan het versnellen van systeemtransities in een aantal kwetsbare landen. Het klimaat kent immers geen grenzen.

Wat we doen

Het KIN werkt aan het versnellen van de transitie naar een klimaat neutrale en klimaatbestendige wereld door:

Pact

Maatschappelijke partijen zitten met kennisinstellingen in het Pact, dat fungeert als een platform om kennis te delen en ideeën uit te wisselen. Bovendien draagt het Pact onderwerpen aan voor KIN Programma’s.

KIN verbindt, verbreedt, verdiept en ontsluit kennis voor transities naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving.

Wil je je ook inzetten voor een klimaatbestendige wereld?

KIN verbindt, verbreedt, verdiept en ontsluit kennis voor transities naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving. Wil jij je hier ook voor inzetten? Neem contact met ons.