Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samen transities versnellen

Nederland heeft alles in huis om de grote transities te maken die nodig zijn voor een duurzame toekomst. Maatschappelijke partijen werken hard aan verandering van het systeem. Bedrijven en organisaties komen in actie, overheden passen beleid aan en er is veel geïnvesteerd in wetenschappelijke kennis. Om de ergste klimaatverandering te voorkomen moet dit echter sneller! Dat kan alleen als kennis vanuit de praktijk en wetenschap intensiever samenwerken.

In het KIN komen alle partijen bij elkaar. Samen willen we zo snel mogelijk een substantiële bijdrage leveren aan het versnellen van de transities die nodig zijn om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale samenleving te zijn.

Wat is het KIN?

In het KIN werken wetenschappers zij aan zij met maatschappelijke partijen. Samen werken we aan een klimaatneutrale en -robuuste wereld. Het KIN neemt beperkende voorwaarden en tegenwerkende prikkels in het wetenschappelijk systeem weg, wat samenwerking mogelijk maakt over disciplinaire grenzen heen en buiten de wetenschap. Het uitgangspunt is samenwerking in plaats van competitie.

We faciliteren het gesprek en de samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties via onze programma’s, netwerken en events.
 

Op eenzelfde manier werken we samen met lokale partners aan het versnellen van systeemtransities in een aantal kwetsbare landen. Het klimaat kent immers geen grenzen.

Wat we doen

Het KIN werkt aan het versnellen van de transitie naar een klimaat neutrale en klimaatbestendige wereld door:

Pact

Maatschappelijke partijen zitten met kennisinstellingen in het Pact, dat fungeert als een platform om kennis te delen en ideeën uit te wisselen. Bovendien draagt het Pact onderwerpen aan voor KIN Programma’s.

KIN verbindt, verbreedt, verdiept en ontsluit kennis voor transities naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving.

Het hoofdlijnenakkoord gaat systeemveranderingen niet versnellen

De reacties op het hoofdlijnenakkoord vliegen ons om de oren; blijdschap, verdriet, hoop, teleurstelling, trots, woede… alles komt voorbij. Als KIN zijn we opgelucht om te horen dat het klimaatbeleid niet volledig door de shredder gaat, zoals aanvankelijk door PVV-leider Geert Wilders in zijn verkiezingsprogramma voorgesteld. Maar we zien ook dat met de voorgestelde maatregelen systeemverandering niet dichterbij komt.

Lees verder »

Persbericht: Met een nieuwe manier van onderzoek belooft het eerste programma van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland systeemtransities te versnellen

Het Klimaatonderzoekinitiatief Nederland (KIN), opgericht door NWO en KNAW, heeft een eerste werkprogramma opgezet dat klimaattransities in stadswijken moet gaan versnellen. Het programma is anders dan gebruikelijk in Nederland, omdat het geen gebruik maakt van competitie maar een meer inclusieve en collaboratieve benadering van onderzoek en innovatie volgt. Deze onderzoeksbenadering is nieuw en past bij de urgentie waarmee we klimaattransities in gang moeten gaan zetten.

Lees verder »

Maak kennis met de Strategie- en Adviesraad van het KIN Pact!

Vrijdag 1 maart 2024 kwam de eerste Pact Strategie- en Adviesraad in ACTIE! Zes van de negen leden kwamen fysiek een hele dag bij elkaar in Utrecht in een Pressure Cooker Prioriteringssessie. De SAR leden vormen een (gedeeltelijke) afspiegeling van maatschappelijke perspectieven in klimaattransities, o.a. psychologie, financiële sector, watermanagement en beleid en energietransitie.

Lees verder »

Wil je je ook inzetten voor een klimaatbestendige wereld?

KIN verbindt, verbreedt, verdiept en ontsluit kennis voor transities naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving. Wil jij je hier ook voor inzetten? Neem contact met ons.