Search
Close this search box.

Pact

KIN wil systeemtransities versnellen naar een klimaatbestendig en klimaatneutraal Nederland door de juiste kennis op de juiste plek in te zetten. Pact leden zetten zich in om de missie van het KIN te realiseren.

Het Pact heeft drie doelstellingen:

  1. Partijen verbinden
  2. Kennisvragen identificeren en prioriteren
  3. Kennis delen, ontwikkelen en toepassen

Wat is het Pact?

Het KIN Pact is een transdisciplinair netwerk die zich inzet voor het versnellen van systeemtransities.

  • Maatschappelijke organisaties
  • Overheden
  • Bedrijven
  • Kennisinstellingen

Wat betekent het lidmaatschap?

Wat biedt deelname aan het Pact?

Hoe werkt het?

1) De Strategie- en Adviesraad prioriteert inhoudelijke thema’s en stuurt ontwikkeling van het Pact aan. 8 – 16 personen, benoemd door KIN Stuurgroep.

2) Actieve Pact Leden dragen vraagstukken aan en organiseren activiteiten. – Deelname voor medewerkers van organisaties. – Organisatie in thematische werkgroepen

3) Algemene Pact Leden worden actief betrokken bij activiteiten. Deelname voor organisaties en individuen op persoonlijke titel.

Hoe onderscheidt het Pact zich van andere klimaatnetwerken en –organisaties?

Het Pact onderscheidt zich van andere klimaatnetwerken en organisaties door haar nationale scope en specifieke focus en aanpak. Hieronder lichten we dat per punt toe.

Focus op systreem transities

Focus op kennis

Nationaal dekkend netwerk

Gericht op samen-werking

Onafhankelijke regierol

Proactieve en initiërend

Tijdlijn KIN Pact

Januari 2024

Februari 2024

Maart 2024

18 april 2024

April - december 2024

Vragen of interesse?

Neem voor vragen contact op met community manager Rosa van den Berg via pact@hetkin.nl.

In het Pact strategiedocument staat nog veel concreter uitgelegd wat het KIN Pact inhoudt, hoe het netwerk en lidmaatschap er uit zien, hoe de organisatie in elkaar steekt, wat de activiteiten zijn en wat het actieplan voor 2024 is.

Officieel lid worden? Super! Dit doe je door ondertekening van de KIN kernwaarden en het opstellen van een pledge waarin je jouw bijdrage aan het Pact omschrijft. Vul eerst het inschrijfformulier in en dan komen wij bij je terug.

Wil je meer weten over het Pact?

In het Pact strategiedocument staat uitgebreid uitgelegd wat het KIN Pact inhoudt, hoe het netwerk en lidmaatschap er uit zien, hoe de organisatie in elkaar steekt, wat de activiteiten zijn en wat het actieplan voor 2024 is.