Search
Close this search box.

Global transitions

Klimaatverandering is een mondiaal probleem, dat mondiale oplossingen vereist. Met het Parijs-akkoord hebben de landen die het meest CO2 uitstoten zich verplicht om landen te steunen die hier het meest onder te lijden hebben. Het KIN onderstreept het belang van deze toezegging. Met het programma Global Transitions (GT) richten we ons op het versnellen van lokale transities in die landen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, maar die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen.

Onze overtuigingen:

  • We hebben een verantwoordelijk ten aanzien van landen die zelf weinig hebben bijgedragen aan het klimaatprobleem maar die wel kwetsbaar zijn voor de gevolgen ervan.
  • We hebben de plicht om de negatieven gevolgen van de klimaattransities in Nederland op de rest van de wereld in kaart te brengen, te beperken of zelfs om te keren.
  • We geloven in wederzijds leren. Kennis groeit door kennisdeling en internationale samenwerking.
  • Samen staan we sterker. Internationale samenwerking vergroot onze slagkracht.

KIN verbindt, verbreedt, verdiept en ontsluit kennis voor transities naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving.

Over het programma

KIN Global Transitions draagt bij aan het versnellen van systeemtransities voor een klimaat-neutrale en -rechtvaardige samenleving. We richten ons op regio’s en groepen die zelf weinig hebben bijgedragen aan klimaatveranderingen maar het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen ervan. Dit doen we door het identificeren van kennishiaten en barrières voor kennisoverdracht in de lokale context en hierop te programmeren. We ondersteunen samenwerking tussen verschillende actoren in het systeem, met extra aandacht voor groepen die vaak niet gehoord worden of zich in kwetsbare situaties bevinden. Waar mogelijk wordt de invloed van de Nederlandse (handels)relatie meegenomen.

Gewenste uitkomsten

In de downloadbare fact sheet staat kort omschreven waar Global Transitions precies voor staat. Handig om aan stakeholders te kunnen laten zien.

Programmacondities

Vraaggestuurd

Lokaal eigenaarschap

Wederzijds leren

Faciliterende omgeving

Wil je je ook inzetten voor een klimaatbestendige wereld?

KIN verbindt, verbreedt, verdiept en ontsluit kennis voor transities naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving. Wil jij je hier ook voor inzetten? Neem contact met ons op.