In de Crutzen workshop aan de slag met klimaatrechtvaardigheid

Het KIN wil op een nieuwe manier kennis en innovatie stimuleren. Dat is nodig om zo snel mogelijk een substantiële bijdrage te leveren aan het versnellen van de benodigde klimaattransformaties. Alleen dan is het haalbaar om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale samenleving te zijn. De pre-Programmaraad adviseerde de eerste workshop op te zetten met als thema: ‘Hoe kunnen we klimaattransities versnellen vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid?’ Aan de hand van de ‘Open Space Technology’ methode, onder leiding van Doris Gottlieb, gaan vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke spelers en belanghebbenden ‘in het systeem’ zoals beleidsmakers, maatschappelijke partijen en onderzoekers samen aan de slag. Het doel is te komen tot een werkprogramma met een zo groot mogelijke impact.

Dat doen we in een zogenoemde Crutzen workshop. De data voor de eerste workshop hebben we inmiddels geprikt: 9, 10 en 11 oktober. Heb jij iets belangrijks in te brengen als het gaat over klimaatrechtvaardigheid, zet deze data vooral vast met potlood in je agenda. Alleen samen komen we tot het juiste werkprogramma. Meedoen betekent hoe dan ook een positieve bijdrage leveren aan een van de meest urgente thema’s van deze tijd. We kunnen op dit moment nog niet zeggen voor hoeveel deelnemers er plek is.

De komende periode buigen we ons over de kaders en praktische zaken. Het is een leerproces waarin nog weinig vastligt. ‘Open Space’ bijeenkomsten gaan ervan uit dat de mensen die komen precies de juiste zijn; dat wat gebeurt het enige is wat kan gebeuren; dat het begint wanneer het begint en afgelopen is wanneer het afgelopen is. Het zijn bijeenkomsten waar volop ruimte is voor energie en creativiteit met prachtige resultaten, die niemand op voorhand zou kunnen bedenken. Ben je nieuwsgierig? Mooi. Heb je vragen? Fijn. Maar bewaar die vragen nog even tot een later stadium. Mogelijk lees je het antwoord vanzelf op onze website en op LinkedIn. Zo niet, dan komt er zeker een moment waarop we vragen op zullen halen en beantwoorden. Voor nu ligt onze focus op alles voor de zomer in de steigers zetten. Uiteraard laten we hier, in onze nieuwsbrief en op LinkedIn weten wanneer inschrijving mogelijk is.