Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rapportage van de eerste KIN Crutzenworkshop is live: een (academische) reflectie op de Crutzenworkshop

Vandaag presenteren we met trots de Rapportage van de eerste KIN Crutzenworkshopover de Crutzenworkshop. Het verslag bestaat uit een inleidende essay met reflectie op de workshop zelf, reflectie op het rapport van het Rathenau rapport en de gespreksverslagen en actieplannen. Tegelijkertijd lanceert onderzoeksinstituut Rathenau de publiekelijke versie van hun verslag over deze workshop. In deze post zetten we de belangrijkste punten van die updates op een rijtje.

Waarom publiceren we de Rapportage van de eerste KIN Crutzenworkshop?

In het najaar van 2023 vond de allereerste Crutzenworkshop plaats. In deze post lees je meer over wat de workshop inhield inclusief een save the date download en deze blog lees je meer over de ervaringen van de deelnemers. Kort samengevat: het waren drie waardevolle dagen, die veel energie opleverden voor de deelnemers, maar ook voor ons. Er is veel uit deze workshop gekomen, wat we willen delen met de buitenwereld. Dat is deze Rapportage van de eerste KIN Crutzenworkshop: een uitgebreid document met de gespreksverslagen en actieplannen, aangevuld met de reflecterende essay. De Conference Proceedings waren vlak na de workshop al te downloaden. Wat de belangrijkste toevoeging nu is, is de verwerking van het Rathenau rapport en de reflecterende essay.

Dit document geeft houvast voor de deelnemers, maar geeft ook een goed beeld van hoe de Crutzenworkshop is verlopen en in het vervolg gaat lopen. De workshop in het najaar was een pilot van hoe een Crutzenworkshop eruit kan zien, onderdeel van een testfase. Hiermee is het document zeker ook relevant voor mensen die in het vervolg willen meedoen.

Wat is het Rathenau Instituut?

Onderzoeksinstituut Rathenau was aanwezig tijdens de Crutzenworkshop om een analyse te maken van de workshop. Het Rathenau Instituut houdt zich bezig met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, technologie en innovatie op de samenleving. Met klimaat, gezondheid en kennis voor transities als drie van de vijf thema’s, was deze samenwerking op het lijf geschreven.

Wat hebben we meegenomen van het Rathenau rapport?

Na de workshop ontvingen wij al een intern verslag met observaties over de workshop, een verdiepende analyse en concluderende opmerkingen en aanbevelingen. Hier is nu een publiekelijke versie van gemaakt. In het verslag deelt het Rathenau Instituut ook wat meer over hoe de workshop tot stand kwam, de keuze voor de open space technologie en de hoofdvraag.

Een voorbeeld van een aanbeveling waar wij mee aan de slag gaan is het helder prioritiseren van de doelstellingen. Vanuit het KIN was het namelijk het idee dat de workshop tot een werkpakket zou leiden en dat dit de opmaat zou zijn. Echter bleek uit de interviews die het Rathenau Instituut had afgenomen, dat de deelnemers onderwerpen als financiering juist minder belangrijk vonden; zij vonden netwerken en collaboraties belangrijker. Een les die we hieruit meenemen voor de volgende workshops is dat we hier meer helderheid over scheppen vanaf het begin.

met daarin een inleidende essay, reflectie op het Rathenau rapport en de gespreksverslagen + actieplannen

met daarin de aanleiding, toelichting op de methodologie/technologie, vraagstelling/methode, observaties, analyse over de rol van macht in de workshop en conclusies

NB: De gesprekken tijdens de workshop zijn afwisselend in het Nederlands en Engels gepubliceerd. We hebben de verslagen in de taal van creatie door de deelnemers gelaten en niet vertaald. Onze eigen communicatie (essay, reflectie en Rathenau verslag) zijn echter in het Nederlands. Een vertaling hiervan is op aanvraag verkrijgbaar.