Search
Close this search box.

Terugblik op de tweede Make-aton: Pitches, Post-its & Patat

Op 26 juni kwamen zo’n zeventig enthousiaste beleidsmakers, wetenschappers en adviseurs samen voor de tweede Make-aton in het Cobra Museum in Amstelveen. Het doel? Samen werken aan adaptatiepaden voor vijf (uiteindelijk zeven!) belangrijke thema’s binnen de nieuwe Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). De energie en samenwerking gedurende de dag waren indrukwekkend, zelfs tot laat in de avond! Deze unieke pressure-cooker dag resulteerde in waardevolle inzichten en creatieve oplossingen, waar we graag samen op terugblikken.

Hackaton + Maken = Make-aton

De Make-atons zijn opgezet om gezamenlijk adaptatiepaden te ontwikkelen voor een klimaatbestendig Nederland. Door de betrokkenheid van diverse stakeholders willen we brede input en expertise samenbrengen.

Binnen de rijksbrede Nationale Klimaatadaptiestrategie (NAS) zijn er 15 opgaven gedefinieerd, waarvan er nu 5 opgaven als eerste binnen deze setting worden uitgewerkt: wateroverlast, gezondheid, cultureel erfgoed, vaarwegen en infrastructuur. De laatste twee opgaves zijn tijdens de sessie in vier sub-onderwerpen behandeld. Waar deze adaptiepaden doorgaans individueel worden verkend, wilden wij juist een methode voor alle onderwerpen en dezelfde uitgangspunten gebruiken.

Deze tweede sessie stond in het teken van de inhoudelijke uitwerking, na een eerdere bijeenkomst over methodeontwikkeling. Vervolgens vindt op 17 oktober de derde en laatste Make-aton plaats, welke gaat over het verkennen van de onderlinge relaties tussen adaptiepaden.

Een dag vol activiteiten

Na een warm welkom door onze moderator Desiree Hoving volgde een creatieve tekensessie onder leiding van lector Tamara Witschge. In het thema ‘verbeelding in transities’ was de opdracht om een object te tekenen dat symbool stond voor wat er nodig is om stakeholders in beweging te krijgen. Dit resulteerde in een prachtige slinger met allerlei kunstwerken. Daarna werden de deelnemers bijgepraat over de NAS, het traject omtrent de herziening van de NAS waar deze reeks Make-tons onderdeel van maakt. Om goed van start te kunnen werden vervolgens de PBL toekomstbeelden geschetst die als uitgangspunt voor de uitwerking van de adaptatiepaden gebruikt zijn en werd de methode toegelicht.

De ochtend stond in het teken van kennisdeling en het verzamelen van feedback. Maar daarna mochten de deelnemers zelf aan de slag! Tijdens de eerste en tweede sprint werkten de deelnemers in de themagroepen aan maatregelen voor de toekomst en keken zij naar belangrijke risico’s voor hun opgave thema. Ook verkenden zij mogelijke maatregelen voor de korte, midden en lange termijn. Dit deden zij door vanuit het heden vooruit te kijken naar de toekomst, maar ook door vanaf de toekomst met de PBL scenario’s als houvast terug te kijken naar het heden. En dit alles gebeurde natuurlijk onder genot van een lekker ijsje, aangezien de temperaturen ‘s zomers waren.

In de pauze mochten de deelnemers even een frisse neus halen en het prachtige Cobra-museum ontdekken. Daarop volgde de derde en laatste sprint. Hierbij werd het eerdere werk geanalyseerd en werden de vooruitblik en terugblik samengevoegd.

Na een walking dinner en borrel werd de dag afgesloten met een plenaire terugkoppeling en pitches. Deze laatste terugkoppeling werd gevisualiseerd door artiest Edwin Stoop van studio sketching maniacs.

Belangrijkste inzichten en opvallendheden

De dag bracht een aantal waardevolle inzichten. De creatieve start zorgde voor een open en positieve sfeer, wat essentieel was voor de samenwerking. Terwijl de eerste sprint nog even zoeken was (we zijn immers aan het pionieren!), kwam de creativiteit en samenwerking al snel op gang. De tweede sprint bracht duidelijke vooruitgang, en in de derde sprint ontstonden zelfs de eerste transitiepaden. Het was bijzonder om te zien hoe betrokken en energiek de deelnemers bleven, zelfs tot na 21:00 uur. De locatie, het Cobra Museum, droeg bij aan de inspiratie en zorgde voor een welkome afwisseling.

Wat nu?

Op basis van de verkregen inzichten en de inventarisatie van benodigde expertise, wordt er nu een klein consortium gevormd. Dit consortium zal tijdens de zomer verder werken aan de uitwerking van de adaptatiepaden. Op 17 oktober vindt de derde Make-aton plaats, waarin we de relaties tussen de adaptatiepaden verder verkennen en de invloed van andere opgaven op de NAS opgaven analyseren. Blijf ons volgen voor updates en verdere ontwikkelingen!

Visuele samenvatting

Benieuwd naar de visuele samenvatting van de dag? Bekijk hier de full-size visuele samenvatting. Foto’s zijn aan de deelnemers verstuurd, maar heb je die niet ontvangen of wil je die graag, neem dan even contact met ons op via contact@hetkin.nl.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang en toekomstige Make-atons? Houd dan onze nieuwsbrief in de gaten. Schrijf je in via de link onderaan de pagina. De registraties voor de derde Make-aton op 17 oktober zijn gesloten, maar als je actief mee wilt denken, mail ons dan op contact@hetkin.nl.