Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Work Programs

The work programs of KIN are focused on accelerating system transitions. By applying a systemic lens, we look at the interconnectedness of subproblems. This provides an actionable perspective for the long term. We work in co-creation, involving various actors from different disciplines. Our work programs bring together knowledge and practice, and are therefore mission-driven.

Het startpunt voor onze werkprogramma’s is een Crutzen workshop. Daarin werken alle belanghebbenden (onderzoekers, beleidsmakers, maatschappelijke partijen) in korte tijd aan de contouren van een werkprogramma. De workshops zijn vernoemd naar de Nederlandse meteoroloog en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen, een van de belangrijkste personen in de atmosferische wetenschappen.

Crutzen workshop

The starting point for our work programs is a Crutzen workshop. In these workshops, all stakeholders (researchers, policymakers, societal parties) work together in a short time frame to outline a work program. The workshops are named after the Dutch meteorologist and Nobel laureate Paul Crutzen, one of the key figures in atmospheric sciences. Coming together in a new way for action and research—working not in competition but in co-creation towards a common goal. That is the principle of the Crutzen workshops. The workshops can take on different forms. In this phase of KIN, we are trying out various approaches.

In co-creatie

Op een nieuwe manier komen tot actie en onderzoek – niet in competitie maar in co-creatie samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Dat is het uitgangspunt van de Crutzen workshops. De workshops kunnen verschillende vormen hebben. In deze fase van het KIN proberen we verschillende aanpakken uit.

De eerste workshop – die we organiseerden op basis van de Open Space Technology methode – was op 9, 10 en 11 oktober 2023.

Bekijk de ruwe gespreksverslagen [PDF] van de eerste Crutzenworkshop. 

Lees ook de nieuwsberichten over de Crutzenworkshop:

Start of the First Work Program

The kickoff for shaping the first work program took place on October 9, 10, and 11, 2023. In our first Crutzen workshop, based on the Open Space Technology method, the initial action plans were formed that will lead to the first work program.

In 2023…

Focus Areas and Approach

The document ‘Focus Areas and Approach of the KIN Work Programs’ highlights the KIN work programs, aimed at accelerated system transitions. The document defines system transitions, provides thematic examples, and emphasizes interdisciplinary collaboration for effective solutions in the climate crisis.

KIN in oprichting

Het KIN werd in november 2023 officieel opgericht. Voor die tijd hebben we al grote stappen gezet. Het klimaat wacht immers niet.

In 2023…

  • hebben we onder meer prioriteringssessies georganiseerd;
  • heeft een pre-programmaraad zich gebogen over de resultaten van die prioriteringssessies;
  • en hebben we de eerste Crutzen workshop georganiseerd. 

Focusgebieden en werkwijze

Het document ‘Focusgebieden en werkwijze van de KIN-werkprogramma’s’ belicht de KIN-werkprogramma’s, gericht op versnelde systeemtransities. Het document definieert systeemtransities, biedt thema-voorbeelden en benadrukt interdisciplinaire samenwerking voor effectieve oplossingen in de klimaatcrisis.

Adviesrapport van Taskforce

KNAW en NWO hebben een taskforce klimaatonderzoek in het leven geroepen, die bestond uit 23 wetenschappers met verschillende achtergronden. Dit tijdelijke adviesorgaan heeft een rapport uitgebracht dat ten grondslag ligt aan de oprichting van het KIN. Applying for Grants

The first work program of KIN has the theme ‘Climate Transition in Urban Areas through the Lens of Climate Justice’. It involves a maximum subsidy of €1,500,000. It is expected that one application for one work program will be awarded. Prior to the opening of the subsidy, KIN organized the Crutzen Workshop. In three days, all involved parties (representatives from companies, governments, societal organizations, and researchers) worked together to outline the contours for a first work program. This is part of the pilot phase, in which we experiment with the innovative KIN approach.

The subsidy application goes through NWO and must be submitted through their system (ISAAC). All the necessary information for submitting the application can be found here.

As mentioned, this is a pilot that deviates from the regular NWO approach. If you have any questions or would like to join the forming consortium, please contact us.

View the relevant documentation:

KIN connects, broadens, deepens, and unlocks knowledge for transitions towards a climate-neutral and climate-resilient society

Do You Want to Contribute to a Climate-Resilient World?

KIN connects, broadens, deepens, and unlocks knowledge for transitions towards a climate-neutral and climate-resilient society. Do you want to contribute to this as well? Contact us.