Zoek
Sluit dit zoekvak.

KIN Expertconsultatie, in aanloop naar IPCC’s Special Report on Climate Change and Cities

In april dit jaar vindt de eerste internationale IPCC scopingbijeenkomst voor een speciaal rapport over klimaatverandering en steden plaats, onder leiding van Werkgroep 2 (Impact, Adapation and Vulnerability). In deze scopingbijeenkomst worden de grote lijnen en inhoudsopgave van het rapport vastgesteld. Inmiddels is bekend dat Heleen de Coninck en Anne-Marie Hitipeuw-Gribnauw namens Nederland deel zullen nemen aan de IPCC scopingmissie voor het speciale rapport over klimaatverandering en steden in april. In aanloop naar deze bijeenkomst organiseert het KIN op 6 maart een expertconsultatie voor experts op dit onderwerp. Bij de bijeenkomst zijn de Nederlandse afgevaardigden voor de IPCC scopingbijeenkomst aanwezig, zodat zij deze inbreng mee kunnen nemen.

Het doel van de expertconsultatie

Het doel is om (stedelijke) beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en andere stakeholders de gelegenheid te bieden om aan te geven welke thema’s en vraagstukken zij graag in het rapport opgenomen zien, tegen welke dilemma’s zij aanlopen en aan welke kennis zij behoefte hebben om effectief klimaatbeleid te realiseren.

De KIN kennisoploop is een uitgelezen kans om bij te dragen aan de Nederlandse inbreng bij de IPCC scopingbijeenkomst, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de Nederlandse beleidsvraagstukken. Daarnaast kunnen deelnemers kennis opdoen over het IPCC en haar werkwijze, en natuurlijk in contact komen met andere personen die in dit vakgebied werkzaam zijn. Om zo goed en compleet mogelijke input mee te geven richting de scopingbijeenkomst heeft de KIN expertconsultatie idealiter een breed deelnemersveld met input uit verschillende richtingen. Vooral experts uit beleid en praktijk zijn welkom. Later in 2024 zullen auteurs en ‘chapter scientists’ worden gezocht. Ook zij hebben een klankbord nodig die bij deze bijeenkomst kan ontstaan.

Hoe de dag er uit zal zien

Wat we je deze dag bieden? Contact met een grote groep experts die elk hun eigen expertise meebrengen om jouw blik en kennis te verbreden. Ook krijg je een breder beeld van de werking van het IPCC en krijg je uitgebreid de gelegenheid jouw input mee te geven voor de scopingmissie. We beginnen de dag met een inhoudelijk kader en zullen vervolgens overgaan op onderlinge uitwisseling op een aantal vooraf gedefinieerde vragen. Heleen de Coninck en Anne-Marie Hitipeuw-Gribnauw zullen op 6 maart aanwezig zijn om input in ontvangst te nemen. Bart van den Hurk zal de dag afsluiten. De voertaal van de KIN Expertconsultatie is Engels.

De oploop vindt plaats op woensdag 6 maart, op het KNAW Trippenhuis te Amsterdam tussen 10:00 en 17:00.

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via deze link. Let op: inmiddels hebben we het maximaal aantal inschrijvingen bereikt, dus wordt u automatisch op de wachtlijst geplaatst. We zullen u op de hoogte stellen wanneer we uw deelname kunnen bevestigen. Hartelijk dank voor uw begrip.

Nog vragen? We zijn het makkelijkst te bereiken via: contact@hetkin.nl