Van pre-programmaraad naar programmacommissie

Het KIN is nog in oprichting. Dus kozen we voor een pre-programmaraad. Een programmaraad zou een te definitieve benaming zijn. We krijgen steeds scherper hoe we onze organisatie willen inrichten en wat de werkwijze wordt. Onze pre-programmaraad bepaalt op basis van de prioriteringssessies welke onderwerpen we in de Crutzen-workshops uitwerken. Er lopen dus twee processen tegelijkertijd: de gezamenlijke uitwerking en oprichting van het KIN en de opzet van de eerste onderzoeksprogramma’s. Het klimaat wacht immers niet en onze taak is urgent.

We zijn begonnen met een uitvraag op de website van NWO: op welke onderwerpen moet het KIN zich richten? Daarop kwamen 338 ideeën binnen. Logischerwijs kwamen die vooral uit de wetenschappelijke hoek. Bij de prioriteringssessies waren ook maatschappelijke partijen aanwezig, maar nog niet in de verhouding die wij nastreven. Ons uitgangspunt is namelijk onderzoek doen op basis van vragen uit de maatschappij. Wat is het meest urgent, het meest relevant en waarmee kunnen we de grootste impact maken in de transities die nodig zijn? Over die vragen gaat de pre-programmaraad zich nu buigen. Vervolgens nodigen we voor de Crutzen workshops relevante partijen uit om samen tot de beste onderzoeksvragen te komen binnen het gekozen onderwerp om daar vervolgens een onderzoeksprogramma op uit te werken.

Goede balans

Is het KIN eenmaal opgericht dan is het aan het Pact om de meest urgente thema’s te identificeren. Daarom zal het Pact bestaan uit een zeer diverse groep betrokkenen uit maatschappij, beleid en onderzoek. Samen komen zij tot een volgende ronde van mogelijke onderwerpen waarop we nieuwe KIN programma’s starten. Dan wordt de pre-programmaraad (al dan niet in nieuwe samenstelling) omgevormd tot een programmacommissie. Die heeft een iets andere rol, namelijk het toetsen van de ideeën die uit het Pact komen. Zijn de ideeën nieuw, dus worden ze niet al ergens onderzocht; is de kwaliteit goed genoeg en kan het KIN er daadwerkelijk een goede bijdrage aan leveren? Op basis van het advies van het Pact en de programmacommissie beslist het bestuur uiteindelijk over de toekenning van de programma’s.

Voortgang

Op 24 april kwam de pre-programmaraad voor het eerst bijeen om de gedachten te vormen en geïnformeerd te worden over het doorlopen proces. Een vervolgbijeenkomst waarin de raad tot een advies moet komen volgt op 31 mei.