Search
Close this search box.

Terugblik op de tweede Make-aton: Pitches, Post-its & Patat

Op 26 juni kwamen zo’n zeventig enthousiaste beleidsmakers, wetenschappers en adviseurs samen voor de tweede Make-aton in het Cobra Museum in Amstelveen. Het doel? Samen werken aan adaptatiepaden voor vijf (uiteindelijk zeven!) belangrijke thema’s binnen de nieuwe Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). De energie en samenwerking gedurende de dag waren indrukwekkend, zelfs tot laat in de avond! Deze unieke pressure-cooker dag resulteerde in waardevolle inzichten en creatieve oplossingen, waar we graag samen op terugblikken.

Terugblik 1e Make-aton NAS

‘Ik wil het niet nog complexer maken, maar ik ga het toch doen,’ verklaarde een deelnemer tijdens de eerste Make-aton in het kader van de nieuwe Nationale Klimaatadaptatiestrategie (de NAS). Hoe maak je een robuuste strategie voor alle onderwerpen waarop Nederland klimaatadaptief moet worden, zonder dat de mogelijke oplossingen en maatregelen elkaar in de weg gaan zitten? Inderdaad een hele complexe opgave. Maar het is ook een urgente missie. ‘We moeten nieuwe dingen durven doen,’ aldus Chantal Oudkerk Pool, Projectleider Nationale Klimaatadaptatiestrategie. Daarom organiseert het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als coördinerend ministerie deze serie Make-atons. Hierbij werken experts en beleidsmakers samen om adaptatiepaden te ontwikkelen die zullen dienen als input voor de nieuwe NAS. De eerste sessie op 30 mei richtte zich op het formuleren van een methode voor het opstellen van deze adaptatiepaden.