Zoek
Sluit dit zoekvak.

Persbericht: Met een nieuwe manier van onderzoek belooft het eerste programma van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland systeemtransities te versnellen

Het Klimaatonderzoekinitiatief Nederland (KIN), opgericht door NWO en KNAW, heeft een eerste werkprogramma opgezet dat klimaattransities in stadswijken moet gaan versnellen. Het programma is anders dan gebruikelijk in Nederland, omdat het geen gebruik maakt van competitie maar een meer inclusieve en collaboratieve benadering van onderzoek en innovatie volgt. Deze onderzoeksbenadering is nieuw en past bij de urgentie waarmee we klimaattransities in gang moeten gaan zetten.

Rapportage van de eerste KIN Crutzenworkshop is live: een (academische) reflectie op de Crutzenworkshop

Vandaag presenteren we met trots de Rapportage van de eerste KIN Crutzenworkshopover de Crutzenworkshop. Het verslag bestaat uit een inleidende essay met reflectie op de workshop zelf, reflectie op het rapport van het Rathenau rapport en de gespreksverslagen en actieplannen. Tegelijkertijd lanceert onderzoeksinstituut Rathenau de publiekelijke versie van hun verslag over deze workshop. In deze post zetten we de belangrijkste punten van die updates op een rijtje.

Werksessie als follow-up op de Crutzen workshop

Samen met deze groep zijn we, sinds de Crutzen workshop en het traject dat daarop volgde, echt aan het pionieren: kunnen we onderzoekers, praktijkpartners en publieke partners in een héél korte tijd, zonder competitie laten komen tot een coherent werkprogramma, dat oprecht gaat bijdragen aan systeemverandering?

Vernieuwende aanpak brengt klimaatbestendige samenleving dichterbij

Gerard van der Steenhoven

Klimaatonderzoek koppelen aan de praktijk en in samenwerking systeemveranderingen versnellen, dat is het doel van Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) dat deze maand formeel is opgericht. Het KIN verbindt, verbreedt, verdiept en ontsluit kennis voor transities naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving.