Zoek
Sluit dit zoekvak.

Het hoofdlijnenakkoord gaat systeemveranderingen niet versnellen

De reacties op het hoofdlijnenakkoord vliegen ons om de oren; blijdschap, verdriet, hoop, teleurstelling, trots, woede… alles komt voorbij. Als KIN zijn we opgelucht om te horen dat het klimaatbeleid niet volledig door de shredder gaat, zoals aanvankelijk door PVV-leider Geert Wilders in zijn verkiezingsprogramma voorgesteld. Maar we zien ook dat met de voorgestelde maatregelen systeemverandering niet dichterbij komt.

KIN Pact officieel gelanceerd op 18 april

Met een feestelijke lanceringsmiddag bij het Museon-Omniversum in Den Haag ging het Pact van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) op donderdag 18 april officieel live. Dit betekent dat maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven en kennisinstellingen vanaf heden kunnen aansluiten bij het transdisciplinaire netwerk dat zich inzet voor het versnellen van systeemtransities.

Whitepaper: Oplossen van maatschappelijke opgaven door effectiever innovatie-instrumentarium

In een recent verschenen whitepaper pleiten experts van verschillende kennisorganisaties voor een herziening van het Nederlandse innovatie-instrumentarium voor gezamenlijke innovatie. Zij benadrukken de noodzaak van een andere aanpak van innovatie en nieuwe vormen van samenwerking – essentieel om maatschappelijke problemen op te lossen en het verdienvermogen te stimuleren.

‘Nóg liever zie ik natuurlijk dat KIN over tien jaar niet meer nodig is’

Hij is officieel benoemd als directeur van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN): Michiel van den Hout. Eerder al aangesteld als kwartiermaker om het KIN van de grond te krijgen. Die missie is geslaagd: eind november was de formele oprichting van het KIN als regie-orgaan een feit. Toen zei hij al het liefst te zien dat het KIN over tien jaar niet meer nodig is, ‘als we dan echt stappen hebben gezet en een duurzaam en klimaatneutraal land zijn geworden.’ 

Het KIN als flottielje, voetbalteam of motor rally?

Wat is het verband tussen productieve boswandelingen, gekleurde post-its met lange termijndoelen en gebruikersaanwijzigingen voor personen? Het waren allemaal onderdelen van de teambuildingdagen van twee weken terug. Het was een waardevolle ervaring voor de teamvorming, waarin het KIN de wortels steeds meer verstevigd om zo nieuwe vruchten te kunnen laten groeien. De belangrijkste inzichten en wat dit betekent voor degenen die onze missie supporten, zetten we in deze blog op een rijtje.

De 3 hoofdpunten en 2 volgende stappen van het NWO NERA Energy Symposium

Het symposium, dat voor de 2e keer werd georganiseerd en plaatsvond op 2 februari, behandelde het nieuwste onderzoek in energietransitie. Het thema ‘Energietransitie – Samenwerken aan een duurzame toekomst’ benadrukt interdisciplinaire oplossingen en bood een platform voor kennisdeling en netwerkvorming tussen onderzoekers en beleidsmakers.

KIN Expertconsultatie, in aanloop naar IPCC’s Special Report on Climate Change and Cities

In april dit jaar vindt de eerste internationale IPCC scopingbijeenkomst voor een speciaal rapport over klimaatverandering en steden plaats, onder leiding van Werkgroep 2 (Impact, Adapation and Vulnerability). In deze scopingbijeenkomst worden de grote lijnen en inhoudsopgave van het rapport vastgesteld. Inmiddels is bekend dat Heleen de Coninck en Anne-Marie Hitipeuw-Gribnauw namens Nederland deel zullen nemen aan de IPCC scopingmissie voor het speciale rapport over klimaatverandering en steden in april.

Hoe verliep het opstellen van het WKR-rapport?

Vorige week vrijdag vrijdag presenteerde de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) hun eerste advies, genaamd ‘Met iedereen de transities in,’ gericht op een klimaatneutrale en klimaatbestendige toekomst. De WKR adviseert op basis van wetenschappelijke inzichten, en is onafhankelijk en interdisciplinair.

De laatste update van het KIN Pact

Het KIN Pact brengt partijen bij elkaar om klimaatkennis beter te delen in te zetten in de praktijk. Maar moet het KIN Pact in de praktijk gaan werken? Om dit vorm te geven hebben we de afgelopen maanden hard aan de organisatie van het KIN Pact gewerkt. We nemen jullie graag mee langs de laatste stand van zaken en de vooruitblik voor 2024.

Vernieuwende aanpak brengt klimaatbestendige samenleving dichterbij

Gerard van der Steenhoven

Klimaatonderzoek koppelen aan de praktijk en in samenwerking systeemveranderingen versnellen, dat is het doel van Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) dat deze maand formeel is opgericht. Het KIN verbindt, verbreedt, verdiept en ontsluit kennis voor transities naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving.